Archiwum
sobota, 26 marca 2016
Czytelnictwo

A propos katastrofalnego wyniku badań czytelnictwa Polaków wspomnianego w poprzednim wpisie, natknęłam się ostatnio na następującą wypowiedź z 1999 roku:

"- Czy nie obawia się pan zalewu kultury obrazkowej, która pochłonie słowo pisane?
- Wydaje mi się, że jest to pewien błąd perspektywy. Jakieś dwieście lat temu liczba osób umiejących pisać i czytać była bardzo mała. Przyjrzyjmy się czasom Filomatów. Przecież to wszystko odbywało się w kręgu niesłychanie ograniczonym. Mało było czytelników poezji, mało było piszących. Nawet istnieje teoria, że przejście od kultury mówionej, kultury oralnej do kultury pisanej odbyło się mniej więcej w tym czasie, na przełomie XVIII i XIX wieku. Wtedy powstaje nacjonalizm i romantyzm. Fakt powszechnej umiejętności pisania i czytania jest zjawiskiem stosunkowo nowym. Dopiero w drugiej połowie XX wieku możemy powiedzieć, że żyjemy w społeczeństwie, gdzie nie ma analfabetów, oprócz wtórnych. To znaczy, że liczba osób zainteresowanych wytworami umysłu jest ogromna, i są one zainteresowane wytworami umysłu na różnym poziomie. Więc jedni pozostają przy słowie pisanych, pozostają przy literaturze, inni idą do kultury obrazkowej. Jest miejsce dla miłośników poezji."

Czesław Miłosz w rozmowie z Agatą Koss: "Cogito". 1999, nr 18. Cytat za: "Czesław Miłosz Rozmowy polskie 1999 - 2004", Kraków 2011, str. 132. 
20:40, haneczka14 , Ludzie
Link Komentarze (1) »
środa, 16 marca 2016
Always look on the bright side of life
Rozmawiam przez telefon z Moim Przyjacielem z Polski, którego właśnie złość na rzeczywistość rzuca po ścianach. Usiłuję pokazać mu światełko w tunelu, co dobrze mi robi, bo w ten sposób sama je dostrzegam. Fakt, że czasem dość ekstremalnie mi to wychodzi:

- A ty wiesz jaki procent społeczeństwa nie przeczytał w ciągu roku nawet jednej książki???!!! - Gorączkuje się Mój Przyjaciel.
- Daj spokój, lepiej, żeby nie czytali, niż żeby to miał być "Mein Kampf"... 
02:03, haneczka14 , Ludzie
Link Dodaj komentarz »
czwartek, 10 marca 2016
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 9 marca 2016 Sygn. akt K 47/15

Publikuję, tym razem w formacie, mam nadzieję, bardziej czytelnym i po usunięciu treści skarg. Z treścią całości można zapoznać się tutaj.Sygn. akt K 47/15

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 9 marca 2016 r.

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Andrzej Rzepliński – przewodniczący
Stanisław Biernat – sprawozdawca
Mirosław Granat
Leon Kieres
Julia Przyłębska
Piotr Pszczółkowski
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Stanisław Rymar
Piotr Tuleja
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Andrzej Wróbel
Marek Zubik,

protokolant: Grażyna Szałygo,

po rozpoznaniu, z udziałem wnioskodawców, na rozprawie w dniu 8 marca 2016 r.,


o r z e k a:

I

1. Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 2217):

a) jest niezgodna z art. 7, art. 112 oraz art. 119 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a także z zasadą poprawnej legislacji wynikającą z art. 2 Konstytucji,

b) jest zgodna z art. 186 ust. 1 Konstytucji,

c) nie jest niezgodna z art. 123 ust. 1 Konstytucji.

2. Art. 1 pkt 6 ustawy z 22 grudnia 2015 r. powołanej w punkcie 1, uchylający art. 31 pkt 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 293), jest niezgodny z art. 173 w związku z art. 10 ust. 1 Konstytucji.

3. Art. 1 pkt 15 ustawy z 22 grudnia 2015 r. powołanej w punkcie 1, uchylający rozdział 10 ustawy z 25 czerwca 2015 r. powołanej w punkcie 2, jest niezgodny z art. 118 ust. 1 oraz art. 119 ust. 2 Konstytucji, a także z art. 197 Konstytucji.

4. Art. 1 pkt 16 ustawy z 22 grudnia 2015 r. powołanej w punkcie 1 w zakresie, w jakim uchyla art. 19 ust. 1 ustawy z 25 czerwca 2015 r. powołanej w punkcie 2:

a) jest niezgodny z art. 112 i art. 173 w związku z art. 10 Konstytucji,

b) nie jest niezgodny z art. 197 Konstytucji.

5. Art. 1 pkt 16 ustawy z 22 grudnia 2015 r. powołanej w punkcie 1 w zakresie, w jakim uchyla art. 28 ust. 2 ustawy z 25 czerwca 2015 r. powołanej w punkcie 2, jest niezgodny z art. 173 w związku z art. 10 ust. 1 oraz z art. 195 ust. 1 Konstytucji.

6. Art. 1 pkt 2 ustawy z 22 grudnia 2015 r. powołanej w punkcie 1 i zmieniony art. 8 pkt 4 ustawy z 25 czerwca 2015 r. powołanej w punkcie 2 są niezgodne z art. 118 ust. 1 i art. 119 ust. 2 Konstytucji, a także z art. 173 w związku z art. 10 ust. 1 oraz z art. 195 ust. 1 Konstytucji.

7. Art. 1 pkt 3 ustawy z 22 grudnia 2015 r. powołanej w punkcie 1 i zmieniony art. 10 ust. 1 ustawy z 25 czerwca 2015 r. powołanej w punkcie 2 są niezgodne z art. 2 i art. 173 w związku z preambułą Konstytucji oraz art. 10 Konstytucji przez to, że uniemożliwiając organowi konstytucyjnemu, którym jest Trybunał Konstytucyjny, rzetelne i sprawne działanie oraz ingerując w jego niezależność i odrębność od pozostałych władz, naruszają zasady państwa prawnego.

8. Art. 1 pkt 5 ustawy z 22 grudnia 2015 r. powołanej w punkcie 1 i dodany art. 28a ustawy z 25 czerwca 2015 r. powołanej w punkcie 2 są niezgodne z art. 118 ust. 1 i art. 119 ust. 2 Konstytucji, a także z art. 173 w związku z art. 10 ust. 1 oraz z art. 195 ust. 1 Konstytucji.

9. Art. 1 pkt 7 ustawy z 22 grudnia 2015 r. powołanej w punkcie 1 i dodany art. 31a ustawy z 25 czerwca 2015 r. powołanej w punkcie 2:

a) są niezgodne z art. 118 ust. 1 i art. 119 ust. 2 Konstytucji, a także z zasadą określoności prawa wynikającą z art. 2 Konstytucji, z art. 78, art. 173 w związku z art. 10 ust. 1 i art. 195 ust. 1 Konstytucji,

b) nie są niezgodne z art. 180 ust. 1 i 2 Konstytucji.

10. Art. 1 pkt 8 ustawy z 22 grudnia 2015 r. powołanej w punkcie 1 w zakresie, w jakim zmienia art. 36 ust. 1 pkt 4 ustawy z 25 czerwca 2015 r. powołanej w punkcie 2, i zmieniony art. 36 ust. 1 pkt 4 ustawy z 25 czerwca 2015 r. powołanej w punkcie 2:

a) są niezgodne z art. 118 ust. 1 i art. 119 ust. 2 Konstytucji, a także z zasadą określoności prawa wynikającą z art. 2 Konstytucji, z art. 78, art. 173 w związku z art. 10 ust. 1 i art. 195 ust. 1 Konstytucji,

b) nie są niezgodne z art. 180 ust. 1 i 2 Konstytucji.

11. Art. 1 pkt 8 ustawy z 22 grudnia 2015 r. powołanej w punkcie 1 w zakresie, w jakim zmienia art. 36 ust. 2 ustawy z 25 czerwca 2015 r. powołanej w punkcie 2, i zmieniony art. 36 ust. 2 ustawy z 25 czerwca 2015 r. powołanej w punkcie 2 są niezgodne z art. 118 ust. 1 i art. 119 ust. 2 Konstytucji, a także z art. 173 w związku z art. 10 ust. 1 oraz z art. 195 ust. 1 Konstytucji.

12. Art. 1 pkt 9 ustawy z 22 grudnia 2015 r. powołanej w punkcie 1 w zakresie, w jakim zmienia art. 44 ust. 1 i 3 ustawy z 25 czerwca 2015 r. powołanej w punkcie 2, i zmieniony art. 44 ust. 1 i 3 ustawy z 25 czerwca 2015 r. powołanej w punkcie 2 są niezgodne z art. 2 i art. 173 w związku z preambułą Konstytucji oraz art. 10 i art. 45 ust. 1 Konstytucji przez to, że uniemożliwiając organowi konstytucyjnemu, którym jest Trybunał Konstytucyjny, rzetelne i sprawne działanie oraz ingerując w jego niezależność i odrębność od pozostałych władz, naruszają zasady państwa prawnego.

13. Art. 1 pkt 10 ustawy z 22 grudnia 2015 r. powołanej w punkcie 1 i dodany art. 80 ust. 2 ustawy z 25 czerwca 2015 r. powołanej w punkcie 2 są niezgodne z art. 2 i art. 173 w związku z preambułą Konstytucji oraz art. 10 i art. 45 ust. 1 Konstytucji przez to, że uniemożliwiając organowi konstytucyjnemu, którym jest Trybunał Konstytucyjny, rzetelne i sprawne działanie oraz ingerując w jego niezależność i odrębność od pozostałych władz, naruszają zasady państwa prawnego.

14. Art. 1 pkt 12 lit. a ustawy z 22 grudnia 2015 r. powołanej w punkcie 1 i zmieniony art. 87 ust. 2 ustawy z 25 czerwca 2015 r. powołanej w punkcie 2 są niezgodne z art. 2 i art. 173 w związku z preambułą Konstytucji oraz art. 10 i art. 45 ust. 1 Konstytucji przez to, że uniemożliwiając organowi konstytucyjnemu, którym jest Trybunał Konstytucyjny, rzetelne i sprawne działanie oraz ingerując w jego niezależność i odrębność od pozostałych władz, naruszają zasady państwa prawnego.

15. Art. 1 pkt 14 ustawy z 22 grudnia 2015 r. powołanej w punkcie 1 i zmieniony art. 99 ust. 1 ustawy z 25 czerwca 2015 r. powołanej w punkcie 2 są niezgodne z art. 190 ust. 5 Konstytucji. 

16. Art. 2 ustawy z 22 grudnia 2015 r. powołanej w punkcie 1 jest niezgodny z:

a) art. 2 i art. 173 w związku z preambułą Konstytucji oraz art. 10 i art. 45 ust. 1 Konstytucji przez to, że uniemożliwiając organowi konstytucyjnemu, którym jest Trybunał Konstytucyjny, rzetelne i sprawne działanie oraz ingerując w jego niezależność i odrębność od pozostałych władz, narusza zasady państwa prawnego,

b) art. 2 Konstytucji przez to, że przewiduje stosowanie przepisów ustawy z 22 grudnia 2015 r. powołanej w punkcie 1 do spraw, w których postępowanie przed Trybunałem wszczęto przed dniem wejścia jej w życie.

17. Art. 3 ustawy z 22 grudnia 2015 r. powołanej w punkcie 1 jest zgodny z zasadą ochrony praw nabytych oraz zasadą ochrony interesów w toku wynikającymi z art. 2 Konstytucji.

18. Art. 5 ustawy z 22 grudnia 2015 r. powołanej w punkcie 1:

a) jest niezgodny z art. 2 i art. 188 pkt 1 Konstytucji,

b) nie jest niezgodny z art. 8 ust. 1 Konstytucji.

II

Art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 293), w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 9 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 2217), traci moc obowiązującą z upływem 9 (dziewięciu) miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku.

Ponadto p o s t a n a w i a:

na podstawie art. 104 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 293) umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie.

Andrzej Rzepliński
Stanisław Biernat
Mirosław Granat
Leon Kieres
Julia Przyłębska
 (zdanie odrębne)
Piotr Pszczółkowski (votum separatum)
Małgorzata Pyziak-Szafnicka 
Stanisław Rymar
Piotr Tuleja
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Andrzej Wróbel
Marek Zubik

niedziela, 06 marca 2016
Praca w międzynarodowym zespole
Na zbliżające się targi na Gębokim Południu Stanów, firma moja jedzie z nowym, dużym (blisko 70 metrów kwadratowych powierzchni) stoiskiem, które właśnie buduje się dla nas w Niemczech. W Niemczech, bo firma niemiecka i tamtejsze biuro buduje większość stoisk na targi w różnych krajach.
Ja koordynuję całą imprezę. Na obecnym etapie oznacza to głównie wypełnianie i dostarczanie papierów oraz składanie zamówień u organizatora. Teraz mam zamówić siłę roboczą do montażu i zawieszania szyldu, oraz do postawienia stoiska (które przybywa poskładane w skrzynkach w kontenerze) oraz do jego demontażu po imprezie - mam dokładnie określić, ilu ludzi, w które dni, na ile godzin będzie nam potrzebne. Poza tym muszę też teraz zamówić prąd elektryczny. Ile voltów i ile amperów chcemy? Oczywiście nie mam pojęcia. Dawaj za telefon i dzwonię do architektki w Niemczech. Wysyłam jej te papiery i niech wpisuje wedle swojej wiedzy. Z robotnikami daje sobie radę, odsyła wypełnione formularze, ale co do prądu, przesłała dalej do faceta koordynującego wszystkie targi z głównej siedziby naszej firmy. On powinien wiedzieć. Nie minęły trzy pacierze, telefon z Niemiec - gość dzwoni, że ma problem z tym formularzem, bo w tej tabelce nie ma takiej kombinacji voltów i amperów, o którą nam chodzi (jest albo za mało amperów, albo za dużo voltów). 
Dzwonię do organizatora na Głębokom Południu. Ludzie tam niesłychanie mili i uczynni, nie to, co moje wiecznie spieszące się nie wiadomo dokąd Wschodnie Wybrzeże. Jestem pod urokiem dobywającego się ze słuchawki śpiewnego akcentu. Jedyny problem polega na tym, że przez ten akcent rozumiem tylko połowę tego, co mówią. W końcu łączą mnie z właściwą osobą - inżynierem elektrykiem. Czarujący głos tłumaczy, a ja, żeby się upewnić, że dobrze zrozumiałam jego wyjaśnienia, powtarzam to, co wydaje mi się, że miał na myśli, własnymi słowami. Potwierdza, że o to mu chodziło. Uffff. Teraz nie pozostaje mi nic innego, jak oddzwonić do Niemiec i przekazać prostą w sumie, odpowiedź. Oczywiście dzwoniąc tam, rozmawiam po niemiecku. Na szczęście volty i ampery nazywają się we wszystkich trzech językach tak samo...
Tagi: targi
16:23, haneczka14 , Ludzie
Link Komentarze (1) »